Loading...
Train campaign

Train campaign

Megos Traukinuko kampanija
- Task – to create a MEGA TRAIN campaign (photos, posters etc.).

- Užduotis – sukurti MEGA traukinuko kapmaniją (fotosesija, spauda ir t.t.).